Åpenhetsloven

Nordvik

Nordvik Bolig AS med tilhørende datterselskaper er underlagt Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Selskaper som er underlagt åpenhetsloven skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer.

Nordvik Bolig AS har utarbeidet redegjørelse for aktsomhetsvurderingene som er utført.

Se redegjørelse