Arealendringer for boliger fra 2024: hva du trenger å vite som boligkjøper

Økonomi og jus

2. januar 2024

Fra 1. januar 2024 har vi fått nye begreper for arealmåling av bolig, som erstatter de gamle begrepene primærrom (P-ROM) og sekundærrom (S-ROM).

Bakgrunnen for dette er at det høsten 2023 ble vedtatt en ny standard for Areal og Volumberegning av bygninger, kalt NS 3940:2023. Og mange undrer seg nok; hva betyr BRA-i, BRA-e, og BRA-b?

Den viktigste endringen er at begrepene P-ROM og S-ROM etter en overgangsperiode forsvinner fra salgsoppgaven, og at vi istedenfor får angivelse av boligens areal i de ulike formene for BRA.

De nye begrepene fra 1. januar 2024 er:

BRA-i

Bruksareal innenfor boligen, som stue, soverom, kjøkken og interne boder

BRA-e

Bruksareal utenfor boligen, men som tilhører den, F.eks. arealer som har adkomst fra fellesarealer eller utenfra som hobbyrom, kjellerstuer og boder som tilhører boenheten

BRA-b

Bruksareal av innglasset balkong tilknyttet boligen

BRA

Totalt bruksareal, summen av BRA-i, BRA-e og BRA-b

TBA

Terrasse- og balkongareal, inkludert åpen veranda eller altan

Ved markedsføring av bolig vil det som hovedregel være BRA-i som vil bli opplyst der det tidligere var opplyst om P-rom. Hva som inngår i BRA-i vil ikke være sammenfallende med det som tidligere inngikk i P-rom, da f.eks. en innvendig bod vil bli medregnet i BRA-i, men den ble ikke regnet som P-rom.

Det er derfor viktig at du leser nøye gjennom salgsoppgaven, slik at du er sikker på om arealene som oppgis i markedsføringen er oppgitt etter de nye eller gamle arealreglen.


Vil dette kunne påvirke markedsprisen på boligen?

Nei, markedsprisen påvirkes av mange faktorer og dessuten er ikke arealet i boligen endret selv om reglene er endret.

Vil arealene i boligen nå være et annet?

Nei, du verken mister eller får areal, men sammenlignet med eventuelle tidligere arealmålinger kan det være en differanse som skyldes de nye reglene.

Bransjen har laget et felles informasjonsskriv om de nye reglene, som kan leses her.