Dette bør du se etter når du skal kjøpe ny bolig for å unngå høye strømutgifter

Boligkjøp

7. desember 2022

Det er ikke alltid så lett å vite hva man skal lete etter når man er på jakt etter ny bolig og vil unngå overraskelser rundt energiforbruk. Vi har snakket med Kristian Myrseth I Fortum strøm om hva du bør være oppmerksom på i en ny bolig for å få oversikt over fremtidige strømregninger, og hva de ulike energimerkene betyr.

Hva bør man se etter i tilstandsrapporten, og på visning, når man skal kjøpe bolig for å unngå høye strømutgifter?

Oppvarming av bolig står i snitt for rundt 60 prosent av strømforbruket til en husholdning, og da er det i tilstandsrapporten viktig å se på hvor godt boligen evner å holde på varmen. Boligens energikarakter vil fortelle samlet sett hvor energieffektiv boligen er, og tilstandsrapporten vil fortelle hva i detalj som er med på å trekke energikarakteren ned eller opp.

Det er vanlig at eldre hus og bygninger har dårligere isolasjon enn nyere. Fra 60-tallet var kravet til isolasjon i veggene 10 cm, mens i dag tilsvarer kravene rundt 25 cm. Fokus på varmetap fra vegger og vinduer kom først på 2000-tallet. Det vil si at jo eldre boligen er, jo større er sjansen for at det ikke har vært særlig fokus på varmetap under byggingen.

Det kan trekke fra dører, vinduer og tak, og isolasjonen i veggene kan være dårlig. Det er noe å være obs på om du er på visning i eldre boliger og bygg, da det kan ha en stor påvirkning på strømregningen. Desto flere kilder til varmelekkasje, desto mer strøm må man bruke for å holde temperaturen på det nivået man ønsker.

Alder på boligen har mye å si dersom det ikke har blitt gjort energiøkonomiske tiltak i nyere tid, og her er det lurt å se etter de dyreste tiltakene som etterisolering, utskifting av tak og vinduer, oppgradering av oppvarmingskilden osv.

Ser man for eksempel på vinduer så utgjør disse ifølge Enova kun 5-10% av ytterflaten til et vanlig hus, men har man eldre vinduer kan de stå for hele 40% av boligens totale varmetap. Ved å bytte ut 2-lagsvinduer fra 80-tallet og erstatte det med lavenergivinduer kan varmetapet halveres.

Kristian Myrseth, kommunikasjonssjef i Fortum.

Hva er energimerke?

Boligens energimerke kan fortelle deg hvor energieffektiv bygningen er, og gi deg en god pekepinn på fremtidige strømregninger. Hvordan varmes boligen opp og hvor godt evner boligen å holde på varmen? Alle som skal selge eller leie ut bolig er lovpålagt å energimerke boligen og få en energiattest som legges ved prospektet.

Energimerkingen indikerer hvor mye og hvilken type energi som leveres til boligen. Merket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, der den ene angir boligens energibehov og den andre angir hvor energien kommer fra.

Energikarakteren sier noe om hvor energieffektiv bygningen eller boligen er sammenlignet med tilsvarende bygninger. Den forteller deg hvor godt boligen holder på varmen og gir med det en indikasjon på forventet energiforbruk. Den angir antall kilowatt-timer bygningen trenger per kvadratmeter for normal bruk, i et karaktersystem som går fra A (best) til G (dårligst). Ifølge Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) er karakterene A og B kun forbeholdt boliger som passivhus og lavenergiboliger. De fleste boligene som har blitt merket til nå har havnet på en D eller E. Eldre hus uten etterisolering får ofte karakteren G.


Oppvarmingskarakteren settes basert på hvilke typer oppvarmingskilder som er installert og angir hvor stor andel av energien som kommer fossilt brensel og elektrisitet. Jo mer elektrisitet, olje og gass som benyttes, desto dårligere karakter. Skalaen går fra rød opp til grønn som beste karakter. Oppvarmingskarakteren forteller deg noe om hvilke kilder som benyttes til oppvarming. En bolig som holder dårlig på varmen og dermed får svak energikarakter kan samtidig med et miljøvennlig oppvarmingssystem få en god oppvarmingskarakter, og motsatt.

Det er ingen sammenheng mellom energikarakteren og oppvarmingskarakteren. En bolig som har høyt energiforbruk med et biobasert oppvarmingssystem kan for eksempel lande på en grønn F.

Hvis man vil ha en indikasjon på fremtidige strømregninger, må man ta begge karakterskalaene med i beregningen. Oppvarmingskarakteren kan påvirke hvor mye man betaler per kilowatt, mens energikarakteren påvirker hvor mange kilowatt man bruker. Ifølge et regnestykke fra Dine Penger kan det være mye penger å spare på årlige strømutgifter ved å velge en energieffektiv bolig. I deres gitte scenario med strømpris på 95 øre/kWh skilte det nærmere 50 000 kroner i året i oppvarmingskostnader mellom en F- og en C bolig på 175 kvadratmeter.

Hvordan kan man som kjøper faktisk sjekke energiforbruk i en bolig man er interessert i?

Salgsoppgaven inneholder som regel informasjon om boligens strømforbruk, vanligvis oppgitt med årsforbruk for foregående år. Dersom dette ikke er oppgitt kan man spørre om å få denne informasjonen fra megler. Å vite hvor mange kilowattimer strøm boligen brukte i fjor er et godt utgangspunkt, men det er viktig å undersøke hva slags forbruk som ligger bak dette tallet.

Relevant informasjon kan være hvor mange personer som har bodd i boligen, om de har ladet elbil hjemme, har de hatt elektrisk oppvarmet badestamp eller spabad, bruk av innendørs og utendørs varmekabler osv. Forrige eiers strømforbruk kan være svært forskjellig fra det du vil bruke i samme bolig, og det er lurt å skaffe seg oversikt over dette for å unngå overraskelser når man mottar de første strømregningene i ny bolig.


Har man først flyttet inn i ny bolig er det lurt å ha god oversikt over strømforbruket og følge gode sparetips. Som Fortum-kunde kan man i appen vår og Min side på fortum.no følge med på hvor mye strøm man bruker, se hva strømprisen er time-for-time i dag og i morgen og hvis man fyller inn boligprofil så får du oversikt over hva du bruker mest strøm på, hvor mye strøm du bruker sammenlignet med lignende husholdninger.

Ønsker du rådgivning fra en av våre lokale meglere når det kommer til kjøp av bolig? Ta kontakt her.

Kontakt megler