Verdien av en god megler starter med dokumentasjonen

Økonomi og jus

3. august 2018

De siste årene har det blitt introdusert flere digitale tjenester som har gjort det lettere å selge bolig uten megler, eller kun med begrenset hjelp. Selv om man er et salgstalent, kan det være lønnsomt å velge en dyktig megler.

Eiendomsmegleren gjør mer enn å holde visning

Oppgavene til en eiendomsmegler går ut på mer enn å sørge for riktig markedsføring av boliger, håndtering av budrunder og å gjennomføre visninger. Selv om det er det mest synlige arbeidet, har megleren et mye større spekter av oppgaver og kunnskap som kan ha stor betydning for deg som selger eller kjøper. Til syvende og sist er det ofte dette arbeidet som skaper den nødvendige tryggheten hos kjøper og dermed blir det som skal til for å oppnå en god pris. Vel så viktig for økonomien din kan være at det er dette som forhindrer tvister senere.

Allerede i startfasen av salgsprosessen ligger et viktig stykke arbeid. Megler er ansvarlig for å samle inn all relevant informasjon om eiendommen som eierskap, gjeld og rettigheter. Dette er informasjon som kan være av avgjørende betydning for kjøper. I tillegg vil megleren, i samarbeid med selger, få dokumentert alt arbeid som er gjort på eiendommen, så godt det lar seg gjøre.

– En dyktig eiendomsmegler vet hva en god beskrivelse av eiendommen betyr. Verdiene kommer tydeligere fram for interessenter når det foreligger god dokumentasjon av boligen, derfor vil det kunne være med på å skape en høyere verdi for boligen din, sier Per Vinje, Partner og Advokat MNA ved Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS, som samarbeider tett med Nordvik.

– Kan man ikke samle viktig informasjon selv?

– Salg gjennom lavterskelløsninger som erstatter eiendomsmeglere er allerede på markedet og vi vil nok se fremvekst av flere tjenester som dette fremover. Det jeg oppfatter som den største utfordringen med dette, er nettopp at selger blir ansvarlig for å innhente og sortere all essensiell informasjon. Selger må være sikker på at informasjonen er dekkende for både eiendommens og eiers rettigheter. Dette krever ofte mye kunnskap, ikke bare innenfor regnskap og jus, men også når det kommer til bygningsteknikk, sier Vinje.

Krav om korrekt dokumentasjon

Kjøpere har etter avhendingsloven rett til å få riktig informasjon om boligen, og ikke bare den informasjonen som eier ønsker å formidle.

– Ansvaret som følger av avhendingslovens § 3-8 om mangler ved opplysningene som gis i forbindelse med salget, er ikke et ansvar som er avgrenset beløpsmessig. Selger vil være ansvarlig for å erstatte kjøpers tap som følge av at informasjonen som er gitt er feilaktig, forklarer Vinje.

Å benytte en ekstern person til å beskrive boligen er derfor fordelaktig for selger, fordi da slipper vedkommende å være ansvarlig for å innhente riktige opplysninger. Når informasjonen blir vurdert av noen andre, er det større sannsynlighet for at den er godt vektet og formidlet riktig.

Slutt på å selge «som den er»

Regjeringen har nå lagt fram forslag om at det i framtiden ikke vil være anledning til å selge boligen «as is». Det nye forslaget vil stille enda høyere krav til informasjonsinnhenting og dokumentasjon som gjøres før et salg.

For kjøper er god og riktig informasjon en stor fordel, fordi det er med på å sikre et godt utgangspunkt for videre drift av eiendommen. Det vil også gi en god start på salgsarbeid når eiendommen igjen skal selges.

For selger betyr det nye forslaget at det vil bli enda viktigere å velge en dyktig megler. Ikke bare for å unngå fremtidige tvister, men også for å skape en trygghet hos kjøper. Ofte er det denne tryggheten som skal til for at kjøper satser de siste viktige kronene i budrunden.

Motta tips og boligrelatert innhold rett i innboksen: