Endringer i avhendingsloven – hva betyr det for boligkjøpere og selgere?

Nyheter

30. november 2021

Boligkjøp er for de fleste livets største og viktigste investering. Det er derfor viktig at bolighandelen er så trygg som mulig. Ved nyttår innføres det endringer i avhendingsloven, som er den loven som regulerer kjøp og salg av brukt bolig. Her er det viktigste du trenger å vite om endringene.

Ved nyttår trer både en endring i avhendingsloven og en helt ny forskrift om tilstandsrapporter i kraft. Forskriften stiller strenge krav både til tilstandsrapportens innhold og til undersøkelsene som skal gjøres av den byggesakskyndige. Lovendringene gjelder bolighandler der budaksept skjer fra og med 01.01.22, men er du i en boligsalgsprosess må du forberede deg på disse endringene allerede nå.

Forbud mot "som den er"-forbehold

Hensikten med lovendringene er at det skal gis mer og bedre informasjon om boliger før salg. Bedre informasjon skal føre til mindre skuffelser og reklamasjoner på kjøpersiden.

Den mest omtalte lovendringen er at selger ikke kan ta «som den er»-forbehold når kjøper er forbruker. Dette innebærer at selger frasier seg noe av risikoen for skjulte feil og mangler. Dette forbeholdet har frem til lovendringen blitt tatt ved tilnærmet alle bruktboligsalg. Lovendringene innebærer derfor at selger får et større ansvar for skjulte feil og mangler.

Når kan man fremstille et krav til selger?

Selv om selger ikke kan ta «som den er»-forbehold, innebærer ikke lovendringene at det blir fritt frem for kjøpers mangelskrav.

For at kjøper skal ha et krav ovenfor selger, må det foreligge en mangel i avhendingslovens forstand. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøper kan forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for en del slitasje og skader kan ha oppstått. Slik normal bruksslitasje må kjøper regne med, og det vil normalt ikke være en mangel.

Forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene kan heller ikke gjøres gjeldende som mangler. Det er verdt å merke seg at det legges til grunn at kjøper er kjent med innholdet i en tilstandsrapport etter den nye forskriften uavhengig av om rapporten faktisk er lest.

Hvis det foreligger en mangel, må kjøper selv dekke tap eller kostnader opp til kroner 10 000.

Hva betyr dette for meg som skal kjøper eller selge etter nyttår?

For deg som skal selge bolig etter nyttår, er det viktig at du har en tilstandsrapport som oppfyller kravene i den nye forskriften. Det er også viktig at du gir god og riktig informasjon. Mer informasjon reduserer risikoen for reklamasjoner og krav fra kjøper. Hvis du er usikker på om forhold du er kjent med er relevant for kjøpere, oppfordrer vi deg til å rådføre deg med megler og bygningssakkyndig før boligen markedsføres.

For deg som skal kjøpe bolig etter nyttår, er det viktig at du gjennomgår salgsoppgaven, tilstandsrapporten og selgers egenerklæring grundig. Bruk god tid på visning for å en grundig gjennomgang av eiendommen før bud inngis.

Lurer du på mer om endringene i avhendingsloven eller den nye forskriften? Snakk med en av våre meglere i dag.