Fire fagansvarlige fullførte Nordvik Academys fagtreningsprogram

Nyheter

14. august 2023

I tillegg til fagrettede temaer, har de fire fagansvarlige blant annet gjennomført trening innen ledelse, etikk, kommunikasjonstrening, presentasjonsteknikk og dilemmatrening.

– Fag er på mange måter grunnmuren til eiendomsmegling, sier Marthe Skabo, eiendomsmegler, partner og fagansvarlig ved Nordvik Bygdøy Allé.

Hun forteller at uten solid, oppdatert fagkunnskap kan man ikke gjøre noe av det meglere kanskje synes er mest gøy med jobben, som salg, følge opp interessenter og selgere, befaringer, hvordan bli den beste megleren og omsette for mest.

– God fagkunnskap er rett og slett det som gir oss «license to operate», sier hun og legger til at Nordvik skal være best, også på fag.

– Det skinner veldig igjennom hvis meglerne ikke har dette faglige grunnlaget. Derfor legger vi mye ressurser i å sørge for at ingen juridiske problemstillinger tar oss på sengen, sier Skabo.

Faglig dyktighet er selve fundamentet i virksomheten

Skabo var en av fire fagansvarlige i Nordvik-kjeden som nettopp fullførte et program i Nordvik Academy – kjedens interne skole – som heter Nordvik fagtrening.

Fagtreningen er dedikert til Nordviks fagansvarlige og årets kull er det tredje i rekken.

Amanda Ask Grahl-Madsen er fagansvarlig ved Nordvik Bergen og var deltaker på programmet som hadde siste dag i begynnelsen av juni. Hun er helt enig med Marthe Skabo og sier at «uten fag kommer du ingen vei».

– Man må ha faglig kompetanse i bunn som eiendomsmegler. Det er lover og regler som skal følges. Det er også situasjoner som kan dukke opp og alle kjøpere eller selgere skal være trygge på at hos Nordvik har meglerne kunnskapen og ressursene tilgjengelig for å løse hva enn som måtte oppstå i forbindelse med et boligsalg- eller kjøp, sier Grahl-Madsen.

God trening i ledelse

I tillegg til fagrettede temaer, har de fire fagansvarlige blant annet gjennomført trening innen ledelse, etikk, kommunikasjonstrening, presentasjonsteknikk og dilemmatrening.

Carl Christian Stierna er fagansvarlig ved Nordvik St.Hanshaugen. Han forteller at rollen som fagansvarlig handler om mer enn å “bare” å ha stålkontroll på den juridiske delen knyttet til eiendomsmegling.

– Det er også en del ledelse. Som fagansvarlig skal man gi veiledning og bistand til meglerne på kontoret, samt sørge for god opplæring. Det var utrolig lærerikt og interessant å lære mer om dette, og dele erfaringer med andre fagansvarlige i Nordvik-kjeden, sier Stierna.

Ingrid Elgaaen er fagansvarlig ved både Nordvik Torshov og Nordvik Bjørvika. Hun stortrives i rollen som fagansvarlig og ser frem til å lære mer og utvikle seg i rollen.

– Det er alltid noe nytt å sette seg inn i. Gamle problemstillinger kommer også stadig tilbake. Jeg tar stadig opp temaer på for eksempel morgenmøter. Senest tok vi en runde i fellesskap på kupping, som har vært svært aktuelt denne våren. Da går vi gjennom hvordan det skal håndteres, rutiner og lignende, sier hun.

Verdifullt å dele erfaringer på tvers av kontor

Alle de fire fagansvarlige ved hvert sitt kontor har nå fullført nivå én av fagtreningen. Ennå gjenstår nivå 2 og 3. Det ser alle fire frem til.

– Under kurset jobbet vi med caseoppgaver, delte erfaringer og diskuterte oss imellom. Det er utrolig nyttig og lærerikt å snakke fag med kollegaer. Det varierer hva slags problemstillinger de ulike kontorene møter, så slike samlinger er svært verdifulle, sier Ingrid Elgaaen.

Alle de fire eiendomsmeglere mener rollen som fagansvarlig er veldig positivt for karrieren og noe de anbefaler alle meglere å vurdere på et tidspunkt.

– Det krever erfaring og en genuin interesse i fag. Man må være litt nerdete og villig til å sette seg inn i ganske komplekse temaer. Det gir derimot utrolig mye og gjør hverdagen enda mer variert, sier Grahl-Madsen.

Carl Christian Stierna skyter inn at selv om man har det faglige ansvaret på kontoret, betyr ikke det at man står helt alene i alle problemstillinger. Hjelp, bistand og sparringspartnere hos Nordvik sentralt er bare en telefon unna.

– Man vil ikke alltid ha svaret hundre prosent, spesielt ikke i begynnelsen. Dermed er det en trygghet at i Nordvik blir fag prioritert høyt og juridiske eksperter eller andre fagansvarlige er alltid tilgjengelige for å bistå med hva enn det måtte være, sier han.