Koronasituasjonen stiller nye krav til Nordvik

Nyheter

4. mai 2021

Masterstudentene Mona Yaghmai og Thea Kristine Bøe

Siden 12. mars i fjor har mange vært tvunget til å jobbe på hjemmekontor. Som et resultat har mange måttet vise høy grad av endringsvilje og fleksibilitet. For eiendomsbransjen har pandemien ført til kreative og gode løsninger når det kommer til visninger og kundemøter.

De usynlige utfordringene

Et mindre synlig aspekt er hvordan de interne strukturene, blant annet kommunikasjon og ledelsestiltak, har blitt påvirket. Thea Kristine Bøe og Mona Yaghmai er i full gang med sin masteroppgave ved handelshøyskolen BI i Oslo, og de fokuserer på nettopp dette: hvordan en leders tilstedeværelse kan påvirke jobbengasjement hos ansatte.

Den nye arbeidshverdagen stiller helt nye krav til hvordan leder og ansatte samhandler og kommuniserer med hverandre. I tillegg har hver enkelt ansatt sin egen opplevelse av det å tre inn i en virtuell arbeidshverdag i motsetning til det å jobbe i andres fysiske nærvær. De to studentene har en hypotese om at dette kan påvirke engasjementet den enkelte har på arbeidsplassen. De håper at resultatene av forskningen deres kan bidra til å forberede både kommunikasjons-, ledelses- og HR-tiltak i næringslivet.

Vi er svært glade for å ha fått Nordvik med oss på laget, deres bidrag inn mot oppgaven vår har vært svært viktig.

Thea Kristine Bøe

Hva skjer når koronasituasjonen er over?

Når pandemien er over kan det tenkes at erfaringen leder til økt fleksibilitet, og at flere benytter seg av hjemmekontor i en større grad enn tidligere. For de fleste bedrifter, også innen eiendomssektoren er det viktig å være forberedt og tilpasningsdyktig opp mot et arbeidsliv i stadig utvikling. Dette setter høyere krav til arbeidsgivere, og hvordan de kan tilrettelegge for arbeid fra kontoret.

- Kunnskap og innsikt er viktig for oss i Nordvik, og dette er ikke noe som kommer av seg selv. Samarbeid med studenter som bedriver forskning innenfor felter som kan påvirke våre ansattes arbeidshverdag er derfor noe vi prioriterer, sier Tom André Aas, kommunikasjons- og HR-direktør i Nordvik.

Kommunikasjon er nøkkelen

Kommunikasjon mellom ledere og ansatte er en av nøkkelfunksjonene i situasjoner preget av endring eller kriser, og dette feltet blir forsket på i masteroppgaven. Kollegaene i Nordvik er vant med samarbeid og kommunikasjon i samme miljø, og har derfor opplevd en omveltning som følge av koronarestriksjonene. Hvordan en leder er tilstedeværende, og hvilke kanaler en leder velger å kommunisere gjennom kan ha en effekt på de ansattes engasjement, og dette er noe masterstudentene håper å få mer innsikt i. På bunnlinjen vises det til at høyt engasjement fører med seg flere positive ringvirkninger, både på individnivå og organisasjonsnivå.

- Vi har satt stor pris på samarbeidet med Thea og Mona, og gleder oss til å se resultatene av undersøkelsene de har gjennomført i samarbeid med Nordvik, sier Tom André Aas.

Nordvik Scholarship

Nordvik åpner for samarbeid med studenter fra ledelse og organisasjonspsykologi, HR, kommunikasjon, markedsføring, finans, og eiendomsmegling. De veileder inntil fire oppgaver i året, og ordningen inkluderer dedikerte sparringspartnere, i tillegg til stipendet Nordvik Scholarship.