Prisliste

Timeprisen for salg av eiendom er kr. 3.500 inkl. mva. og i tillegg må oppdragsgiver betale direkte kostnader så som utlegg for markedsføring og informasjonsinnhenting. Antall timer vil variere ift. oppdragets art og omfang. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Prisinformasjonen er veiledende og kan variere i forhold til forventet salgssum, geografiske avstander eller salgbarhet. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges og gjøres ut ifra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes på grunnlag av salgssum inkludert eventuell andel fellesgjeld.

Vederlag:

 • Provisjons av salgssum inkl. andel fellesgjeld1–3,6 %
 • Tilrettelegging19 900
 • Nordvik grunnpakke inkl. salgsoppgaver21 900
 • Visning /overtagelse pr. stk3 500
 • Oppgjørshonorar7 900

Nordvik grunnpakke inkluderer (i) annonse og digital salgsoppgave på nordvikbolig.no, (ii) annonse på hjem.no, (iii) annonse på finn.no, (iv) annonse i Nordvik App, (v) enkel annonse på Facebook og (vi) 15 premium salgsoppgaver levert fra trykkeri. Dersom salgsoppgaven overstiger 100 sider tilkommer et vederlag på kr. 750 inkl. mva.

Oppgjørshonorar dekker kostnad for gjennomføring av oppgjør og for at betaling av meglers vederlag utsettes til gjennomføring av oppgjør.

Ved overbeheftet eiendom eller utleggsforretninger på eiendommen vil det bli belastet kr. 3.500 pr utleggsforretning som knytter seg til arbeid med innfrielse av utleggsforretning(er) og/eller arbeid med å innhente pantefrafall fra kreditorene ved overbeheftet eiendom.

Dersom oppdraget utløper eller blir sagt opp, uten at handel er kommet i stand, har megler krav på et rimelig vederlag for medgått tid/utført arbeid og avtalte utgifter (tilrettelegging, markedsføring og avholdte visninger) samt eventuelle utlegg. Ved beregningen av vederlaget skal det tas utgangspunkt i timeprisen.

Utlegg:

 • Ubekreftet utskrift av grunnbok124
 • Bekreftet utskrift av grunnboken pr. stk240
 • Kopi av tinglyst dokument pr. stk240
 • Tinglyse sikringsobligasjon/urådighet digitalt/papir500
 • Tinglyse Hjemmelserklæring andel/selveier500
 • Kommunale opplysninger, fra2 500
 • Ferdigattest705
 • Innhenting av opplysninger fra forretningsfører (Gjelder for eierseksjon, andel i borettslag og aksjeleilighet), fra3 000
 • Forhåndsutlysing av forkjøpsrett (Gjelder for andel i borettslag), fra7 882
 • Eierskiftegebyr forretningsfører (Gjelder for eierseksjon, andel i borettslag), fra6 385

Andre utgifter:

 • Boligselgerforsikring (min./max fra-til kr. 4.200/62.000)2,67 ‰–6,32 ‰
 • Boligfoto (tjeneste fra ekstern leverandør), fra2 090
 • Tilstandsrapport (tjeneste fra ekstern leverandør)7 900 - 19 700
 • Boligstyling (tjeneste fra ekstern leverandør), fra6 000

Prisliste oppdatert april 2024.