Prisliste

Timeprisen for salg av eiendom er kr. 2.900 inkl. mva. og i tillegg må oppdragsgiver betale direkte kostnader så som tilrettelegging, grunnpakke, utlegg jfr. understående liste. Antall timer vil variere ift. oppdragets art og omfang. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Prisinformasjonen er veiledende og kan variere i forhold til forventet salgssum, geografiske avstander eller salgbarhet. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges og gjøres ut ifra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes på grunnlag av salgssum inkludert eventuell andel fellesgjeld.

Vederlag:

 • Tilrettelegging14 900
 • Provisjons av salgssum inkl. andel fellesgjeld1–3,5 %
 • Visning /overtagelse pr. stk2 900
 • Oppgjørshonorar7 700
 • Nordvik grunnpakke inkl. salgsoppgaver20 900

Nordvik grunnpakke inkluderer (i) annonse og digital salgsoppgave på nordvikbolig.no, (ii) stor annonsepakke fra Finn.no, nabolagsprofil og Ukens bolig, (iii) annonse i Nordvik App, (iv) enkel annonse på Facebook og (v) 15 premium salgsoppgaver levert fra trykkeri. Dersom salgsoppgaven overstiger 100 sider tilkommer et vederlag på kr. 750 inkl. mva.

Oppgjørshonorar dekker i tillegg utgifter til betalingsutsettelse av sluttoppgjør.

Ved overbeheftet eiendom eller utleggsforretninger på eiendommen vil det bli belastet kr. 2.900 pr utleggsforretning som knytter seg til arbeid med innfrielse av utleggsforretning(er) og/eller arbeid med å innhente pantefrafall fra kreditorene ved overbeheftet eiendom.

Dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utgår, har oppdragstaker krav på et rimelig vederlag, kr. 45.000 for utført arbeid, i tillegg til grunnpakke, tilrettelegging, visninger og utlegg.

Utlegg:

 • Ubekreftet utskrift av grunnbok115
 • Bekreftet utskrift av grunnboken pr. stk172
 • Kopi av tinglyst dokument pr. stk172
 • Tinglyse sikringsobligasjon/urådighet selveier digitalt/papir540/585
 • Tinglyse sikringsobligasjon/urådighet andel digitalt/papir440/480
 • Tinglyse Hjemmelserklæring andel/selveier480/585
 • Kommunale opplysninger, fra2 500
 • Ferdigattest705
 • Innhenting av opplysninger fra forretningsfører, fra (Gjelder for eierseksjon, andel i borettslag og aksjeleilighet)3 000
 • Forhåndsutlysing av forkjøpsrett, fra (Gjelder for andel i borettslag)5 000
 • Eierskiftegebyr forretningsfører fra (Gjelder for eierseksjon, andel i borettslag)6 115

Andre utgifter:

 • Boligselgerforsikring (min./max fra-til kr. 4.200/62.000)2,67 ‰–6,32 ‰
 • Boligfoto (tjeneste fra ekstern leverandør), fra2 090
 • Tilstandsrapport (tjeneste fra ekstern leverandør)7 900 - 19 700
 • Boligstyling (tjeneste fra ekstern leverandør), fra6 000

Prisliste oppdatert januar 2023.