Dobbel rentedekning gjennom Trygghetspakken fra If

For boligkjøper


I et mer krevende marked kan det ta lenger tid enn før å få solgt boligen din. Kjøper du bolig gjennom Nordvik tilbyr vi i samarbeid med If, dobbelrentedekning gjennom Trygghetspakken for boligkjøper. Det vil si at If dekker rentekostnadene og forsikringen på den gamle boligen din, hvis du ikke får solgt den etter du har kjøpt ny bolig.

Forsikringen dekker dokumenterte ordinære rentekostnader etter skatt, som sikrede har på boliglån med pant i primærboligen som skal selges. Forsikringen kan benyttes etter at boligen har vært ute for salg i minst 3 måneder uten bud på 90 % eller mer av enhver tid gjeldende prisantydning. Maks 10.000 kroner per måned og maks 9 måneder. Gjelder i Norge for forsikringstaker og ektefelle/samboer.

Har du spørsmål om forsikringen, ta kontakt med din megler.

Produktark Trygghetspakken
Vilkår
Les mer om Trygghetspakken på If sine hjemmesider