Renteforsikring gjennom Trygghetspakken fra If

For boligkjøper


Har du kjøpt ny bolig, og ikke får solgt din gamle, har du renteforsikring inkludert i Trygghetspakken for boligkjøper, som vi tilbyr i samarbeid med If. Det betyr at If dekker dokumenterte ordinære rentekostnader etter skatt, dersom du har boliglån med pant i primærboligen som skal selges.

Forsikringen kan benyttes etter at boligen har vært ute for salg i minst 3 måneder uten bud på 95% eller mer av en hver tid gjeldende prisantydning.

Maks beløp er på 15 000 kroner per måned og maks 9 måneder. Gjelder i Norge for forsikringstaker og ektefelle/samboer.

Har du spørsmål om forsikringen, ta kontakt med din megler.

Les mer om Trygghetspakken på If sine hjemmesider