Oppgjør

Oppgjørsavdelingen i Nordvik sørger for en trygg overføring av penger og eierskifte mellom selger og kjøper i et boligsalg.

Våre oppgjørsmedarbeidere sikrer kvalitet, effektivitet og fleksibilitet i hele prosessen.

Postboks 397 Skøyen, 0213 Oslo
oppgjor@nordvikbolig.no
904 12 700